Accessibility Links
  • Job reference: RMS0161773

Asset Planner

  • Sector: Oil & Gas
  • Location: Rotterdam
  • Job type: Contract
  • Date posted: 13/11/2015
  • Time left:
    d h m s
    (01/12/15)
This vacancy has now expired.
Send jobs like this to my email    What's this?
The Company:
Our client has one of the largest refineries in Europe with a large FCC and corresponding high gasoline yield. It is a medium complex plant.

The Role:
Zorgdragen dat alle statische en rotating onderhoudswerkzaamheden van een asset tijdig en correct voorbereid warden, zodat de werkzaamheden veilig en efficient uitgevoerd kunnen warden. Dit betekent zelfstandig voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden of begeleiden bij voorbereiding door derden. lnschatting van het risico behorende bij de uit te voeren werkzaamheden en werkmethodiek dusdanig kiezen dat potentiele risicc's warden geminimaliseerd en beheerst. Verantwoordelijk voor het opbouwen van een bibliotheek aan taaklijsten om efficientie en kwaliteit van de werkvoorbereiding te verbeteren.

De Asset planner M/S is verantwoordelijk voor
• Het correct en tijdig voorbereiden van statische en rotating onderhoudswerkzaamheden o.b.v . aangeleverde scope. Correct voorbereiden betekent het aanvragen van alle benodigde sub-disciplines, duidelijke omschrijving van uit te voeren werkzaamheden per operation, correcte inschatting van benodigde hoeveelheid resources en tijdsduur en aanvragen van alle benodigde materialen. Afhankelijk van de geplande kosten op de werkorder maakt het aanvragen en beoordelen van offertes hier integraal onderdeel vanuit
• Werkmethodiek vaststellen dat uitvoeringsrisico's warden geminimaliseerd en beheerst (JRA).
• Controleren van het door het contractors voorbereide werkpakketten op de meest veilige uitvoeringsmethode, uitvoeringsstrategie, verrekeningsstrategie (vaste prijs, nacalculatie, e.d.) en eenduidigheid werkopdracht en daaraan gerelateerde prijsopgave contractor.
• Opbouwen, aanpassen en verbeteren van taaklijsten, zodanig dat binnen maintenance een continue verbetering kan optreden zowel kwalitatief als qua doorlooptijd van de werkvoorbereiding.

Taken:
• Bereidt statische en rotating onderhoudswerkzaamheden voor .
• Draagt zorg dat constructibility, HSSEO-aspecten (potentiele impact TRA) en logistieke aspecten worden meegenomen in de werkvoorbereiding.
• Begroot/budgetteert onderhoudswerkzaamheden om in een vroegtijdig stadium een kosten inschatting te hebben van de uit te voeren werkzaamheden.
• Bouwt een bibliotheek aan taaklijsten op om werkvoorbereiding en daaraan gekoppelde uitvoering te optimaliseren.
• ldentificeert materialen met lange levertijden en begeleidt het proces richting inkoop .
• Neemt contact op met de shop ten behoeve van revisiewerkzaamheden en services bij derden .
• Specificeert de vereiste afnames en opleverdocumenten .
• Controleert door contractor voorbereide werkpakketten op hoofdlijnen .
• Vraagt calculaties aan bij contractors en controleert deze op inhoudelijkheid eventueel in overleg met de cost engineer.
• Fungeert als aanspreekpunt vanuit de asset richting contractors. Dit ten aanzien van overdracht werkpakketten, technisch inhoudelijke en uitvoeringstechnische vragen, etc.
• Vervangt de asset planner E/1 bij afwezigheid. Niet qua technisch inhoudelijke kennis, maar wel ten behoeve van de verwerking in SAP. Technische kennis zal aangeleverd worden door de uitvoerende asset organisatie E/1.
• Levert input richting asset scheduler tav holdpoints, kritische leverdata en relaties .
• Neemt asset scheduler waar indien deze kortdurend niet aanwezig is: inspelen op prioriteiten,
• dagelijkse progress verwerking in het systeem, wegzetten van orders op basis van de gewenste einddatum (PLND -> RSCH).
• Analyseert i.s.m. de uitvoering eigen voorbereid werk. Beoordeelt of het is uitgevoerd conform plan zowel qua veiligheid, kosten technisch als uitvoeringstechnisch. ldentificeert en implementeert op basis van deze analyse mogelijke verbeteringen.

Essential Skills / Qualifications:
MBO met jaren ervaring/HBO werktuigbouwkunde of relevante technische richting
VCA B
Kennis van (petro)chemische installaties
Kennis van NOT, engineering practices, rotating equipment.
Kennis van uitvoeringstechnieken en op de hoogte van innovaties op vakgebied
Contractkennis
Minimaal 5 jaar relevante ervaring in de (petro)chemische industrie
Ervaring in de uitvoering is een pre

Talen
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Similar jobs
James Smith
Civil Structural Coordinator Location Billingham, County Durham Duration 12 months The Role: The Civil Structural Construction Planner and...
Aaron Cresswell
Construction Planner Location St. John's, Newfoundland and Labrador Duration 1 year renewable The Role: PURPOSE AND SUMMARY OF SCOPE: As a key member of...
Andrew Pritchard
Asset Scheduler Location Aberdeen Duration 2 months The Role: Responsible for the planning and scheduling of...

Back to Top

By clicking "Save" you consent to
receiving matching jobs based on the
job/page you are viewing by email from
Fircroft, as detailed in our privacy policy
Fircroft would like to keep you up to date with our current vacancies and latest company updates via email. Occasionally Fircrofts marketing may contain 3rd party or affiliate information, however we will not share your personal data with any 3rd parties without your consent. From time to time, we might contact you to get your views on the service you have received. To help you get the best out of Fircroft, we may personalise them based on your location and how you use fircroft.com
Fircroft would like to keep you up to date with the latest company updates and vacancies via SMS / Text messages
Your consent options above means that Fircroft cannot contact you about any new or alternative career vacancies. If you want Fircroft to only contact you about the role(s) you have applied for please continue, however if you would like to be considered for other positions please allow us to contact you by changing one or more of the above consent.