Accessibility Links
  • Job reference: RMS0173583

Maintenance Coordinator E&I

  • Sector: Oil & Gas
  • Location: Rotterdam
  • Job type: Permanent
  • Date posted: 30/11/2016
The Company:
Onze klant is een van de grootste petrochemische bedrijven wereldwijd. De kernactiviteiten van deze organisatie zijn gericht op de chemische industrie, raffinage, technologie en de productie van grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie.

The Role:
Zorgdragen voor het in optimale conditie houden van de MP1 Cattaloy plant en PB1 polybutene plant door het organiseren, laten uitvoeren en controleren van predicatieve, preventieve en correctieve onderhouds- en projectconstructiewerkzaamheden, in lijn met Corporate Operational Excellence Standards en jaarlijks gestelde doelen, teneinde een bijdrage te leveren aan de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, effectiviteit en efficiëntie van het equipement en te voldoen aan de betreffende wet en regelgeving.

1. Werkvoorbereiding en planning
Mede zorgdragen voor de werkvoorbereiding en het opstellen van overeengekomen planningen, in afstemming met de Productie-afdeling en andere relevante disciplines, conform wet- en regelgeving en contractcondities, teneinde om een veilige, efficiënte en tijdige onderhoudsuitvoering te kunnen realiseren.
- Inschakelen van benodigde resources
- Controleren van en input leveren aan de werkvoorbereiding en planning
- Toezien op de voortgang van de voorbereidingactiviteiten
- Laten opstellen van veiligheids- en uitvoeringsplannen
- Nemen van corrigerende maatregelen
- Werkt nauw samen met een groep werkvoorbereiders en plannners

2. Prioriteitstelling en scopebepaling
Stellen van prioriteit en bepalen van de scope ten aanzien van het aangevraagde werk, in overleg met Productiecoôrdinator , binnen het maintenance budget, teneinde de continuïteit van de procesvoortgang te waarborgen.
- Beoordelen van de noodzaak, impact en prioriteit van aangevraagd werk
- Inpassen van spoedeisende werkzaamheden
- Maken van een kosten/baten- en kwalititeitsafweging
- Verrichten eerstelijns storinganalyse
- Definiëren plan van aanpak

3. Onderhoudswerkzaamheden
Zorgdragen voor het uitvoeren van E&I onderhoudswerkzaamheden, eventueel als kritische life werkzaamheden, conform wet- en regelgeving, Lyondell specifieke veiligheidseisen en contractcondities, teneinde een efficiënte, effectieve en veilige uitvoering zeker te stellen.
- Zorgdragen voor de prijsaanvraag, evaluatie en validatie van aangeboden prijsspecificaties, waarnodig i.o.m. Maintenance manager en/of Inkoop
- Aansturen en controleren van aannemers
- Toezien op de opvolging van veiligheids- en uitvoeringsplannen
- Organiseert en neemt deel aan Toolbox meetings
- Oplossen uitvoeringsproblemen in het veld
- Validatie meer/minderwerk
- Voorbereiden van kritische life werkzaamheden
- Vastleggen historie en ervaringen
- Overdracht van uitgevoerde werkzaamheden aan opreations
- Meldt en handelt af Impacts a.g.v. eventuele tekortkomingen aan equipment of anderszins.
- Neemt deel aan veiligheidsrondes

4. Repeterende problemen
Het rapporteren, documenteren en zorgdragen voor het oplossen van repeterende, technische problemen, in overleg met Maintenance Engineer E&I, teneinde de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van installaties op de lange termijn te kunnen waarborgen
- Uitvoeren van eerstelijns engineeringwerkzaamheden
- Initiëren, detailleren en uitvoeren van kleine modificaties (verbetervoorstellen) middels het MOC systeem
- Inschakelen van relevante engineers en derden en toezien op realisatie van de verbeteringsvoorstellen

5. Kwaliteitscontrole
Zorgdragen voor het toezien op uitgevoerde werkzaamheden van aannemers, conform wet- en regelgeving en contractcondities, teneinde de kwaliteitnormen volgens Lyondell Standards te waarborgen.
- Toetsen van aangeboden prijsspecificatie en aangeleverde scopedetaillering
- Ttoetsen op kwalificatie aannemerspersoneel
- Toetsen van uitgevoerde werkzaamheden van aannemers
- Ingrijpen in de werkzaamheden van aannemers
- Eventueel inschakelen van andere aannemers

6. Verbetervoorstellen
Zorgdragen voor het initiëren en realiseren van verbetervoorstellen ten aanzien van werkmethodieken, werkplannen, betreffende onderhoudswerkzaamheden, zodat de werkzaamheden efficiënt, effectief en veilig worden uitgevoerd.
- Initiëren van verbeteringsvoorstellen ten aanzien van werkmethodieken en werkplannen
- Initiëren en realiseren van voorstellen ten aanzien van contractvernieuwingen
- Onderhandelen over contractaanvullingen en wijzigingen met de aannemers

7. Turnaround scope en plant stops
Zorgdragen voor de veilige uitvoering van de turnaround scope en plantstop, conform wet- en regelgeving en Corporate Operational Excellence Standards,teneinde de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van installaties op de lange termijn te kunnen waarborgen.
- Levert input aan turnaround en plantstop scope
- Levert input voor planning en werkvoorbereiding van turnaround
- Afstemmen en opstellen en uitvoeren turnaround en plantstops gebonden activiteiten
- Toezien op de opvolging van veiligheids- en uitvoeringsplannen
- Oplossen uitvoeringsproblemen in het veld
- Validatie meer/minderwerk
- Aansturen en controleren van aannemers
- Opleveren van uitgevoerde werkzaamheden aan operation

8. Kennisoverdracht
Zorgdragen voor het opstellen en communiceren van bedieningsvoorschriften en werkinstructies ten aanzien van het gebruik van installaties en machine, teneinde de achteruitgang in de technische conditie van de installaties en machines te verminderen.
-Verstrekken van bedieningsvoorschriften
-Toezien op naleving van de bedieningsvoorschriften
-Vertaling van bedieningsinstructies , naar werkinstructies

9. Projectconstructie
Zorgdragen voor de werkvoorbereiding, constructieplanning en uitvoering van het projectconstructie werk, conform wet- en regelgeving, Lyondell specifieke veiligheidseisen en contractcondities en in afstemming met Project Engineer en Productie, teneinde de projectdoelstellingen te realiseren en de continuiteit van de procesvoortgang te waarborgen.
- Aanvragen , beoordelen en, in overeenstemming met Project Engineer, goedkeuren van aangeboden project constructie prijsspecificaties en meer/minder werk
- Afstemmen en opstellen en uitvoeren projectconstructieplan
- opleveren van alle constructieactiviteiten

10. Detail Design
- Participeren in en bijdragen aan het projectteam ten behoeve van het detaildesign, conform de gestelde projectlijnen en projectplanning, teneinde organisatie specifiek kennis in het projectdesign te implementeren.
- Participeren in het projectteam
- Leveren van input aan het detail design op het gebied van constructie en onderhoud
- Mede-opstellen van het detail design en constructieplan

11. Call-out
Neemt deel aan het crisis management on-call systeem voor site Moerdijk

Essential Skills / Qualifications:
- Minimaal HBO denk- en werkniveau met minimaal 7 jaar relevante ervaring.
- Kennis van aangrenzende Maintenance en Engineerings disciplines

Kandidaat heeft bestaande kennis van o.a., Atex, Siemens S7, Honeywell DCS, Analyzer systemen, Variable speed drives, en algemene kennis van verschillende instrumentatie en elektrische apparatuur.

Desirable Skills / Qualifications:
- Business Acumen
- Champions Change
- Systemic Thinking
- Operational Awareness

About Fircroft:
Fircroft has been placing people in specialist technical industries for approaching half a century, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. By applying for this job you give consent for Fircroft to contact you, via email & telephone, to discuss your application along with future positions and Fircroft’s services.

For further information or to discuss any opportunities, Contact Ruby Van Den Hoff at Fircroft on +31 (0)70 3400452
Similar jobs
Inspector-Right of Way Location: Ontario - Other Duration: one year contract The Company: Our client, a major owner/operating company...
Robert Griffin
Facilities Maintenance Assistant Location: Ghana Duration: long term The Company: A large, independent oil and gas exploration...

TOP