Accessibility Links
  • Job reference: RMS0173583

Maintenance Coordinator E&I

  • Sector: Power & Energy
  • Location: Rotterdam, South Holland
  • Job type: Permanent
  • Date posted: 17/01/2017
  • Duration: permanent

The Company:
Onze klant is een van de grootste petrochemische bedrijven wereldwijd. De kernactiviteiten van deze organisatie zijn gericht op de chemische industrie, raffinage, technologie en de productie van grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie.

The Role:
Zorgdragen voor het in optimale conditie houden van de MP1 Cattaloy plant en PB1 polybutene plant door het organiseren, laten uitvoeren en controleren van predicatieve, preventieve en correctieve onderhouds- en projectconstructiewerkzaamheden, in lijn met Corporate Operational Excellence Standards en jaarlijks gestelde doelen, teneinde een bijdrage te leveren aan de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, effectiviteit en efficiëntie van het equipement en te voldoen aan de betreffende wet en regelgeving.

1. Werkvoorbereiding en planning
Mede zorgdragen voor de werkvoorbereiding en het opstellen van overeengekomen planningen, in afstemming met de Productie-afdeling en andere relevante disciplines, conform wet- en regelgeving en contractcondities, teneinde om een veilige, efficiënte en tijdige onderhoudsuitvoering te kunnen realiseren.

2. Prioriteitstelling en scopebepaling
Stellen van prioriteit en bepalen van de scope ten aanzien van het aangevraagde werk, in overleg met Productiecoôrdinator , binnen het maintenance budget, teneinde de continuïteit van de procesvoortgang te waarborgen.

3. Onderhoudswerkzaamheden
Zorgdragen voor het uitvoeren van E&I onderhoudswerkzaamheden, eventueel als kritische life werkzaamheden, conform wet- en regelgeving, Lyondell specifieke veiligheidseisen en contractcondities, teneinde een efficiënte, effectieve en veilige uitvoering zeker te stellen.
- Zorgdragen voor de prijsaanvraag, evaluatie en validatie van aangeboden prijsspecificaties, waarnodig i.o.m. Maintenance manager en/of Inkoop
- Aansturen en controleren van aannemers
- Toezien op de opvolging van veiligheids- en uitvoeringsplannen
- Organiseert en neemt deel aan Toolbox meetings
- Oplossen uitvoeringsproblemen in het veld
- Validatie meer/minderwerk
- Voorbereiden van kritische life werkzaamheden
- Vastleggen historie en ervaringen
- Overdracht van uitgevoerde werkzaamheden aan opreations
- Meldt en handelt af Impacts a.g.v. eventuele tekortkomingen aan equipment of anderszins.
- Neemt deel aan veiligheidsrondes

4. Repeterende problemen
Het rapporteren, documenteren en zorgdragen voor het oplossen van repeterende, technische problemen, in overleg met Maintenance Engineer E&I, teneinde de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van installaties op de lange termijn te kunnen waarborgen

5. Kwaliteitscontrole
Zorgdragen voor het toezien op uitgevoerde werkzaamheden van aannemers, conform wet- en regelgeving en contractcondities, teneinde de kwaliteitnormen volgens Lyondell Standards te waarborgen.

6. Verbetervoorstellen
Zorgdragen voor het initiëren en realiseren van verbetervoorstellen ten aanzien van werkmethodieken, werkplannen, betreffende onderhoudswerkzaamheden, zodat de werkzaamheden efficiënt, effectief en veilig worden uitgevoerd.

7. Turnaround scope en plant stops
Zorgdragen voor de veilige uitvoering van de turnaround scope en plantstop, conform wet- en regelgeving en Corporate Operational Excellence Standards,teneinde de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van installaties op de lange termijn te kunnen waarborgen.

8. Kennisoverdracht
Zorgdragen voor het opstellen en communiceren van bedieningsvoorschriften en werkinstructies ten aanzien van het gebruik van installaties en machine, teneinde de achteruitgang in de technische conditie van de installaties en machines te verminderen.

9. Projectconstructie
Zorgdragen voor de werkvoorbereiding, constructieplanning en uitvoering van het projectconstructie werk, conform wet- en regelgeving, Lyondell specifieke veiligheidseisen en contractcondities en in afstemming met Project Engineer en Productie, teneinde de projectdoelstellingen te realiseren en de continuiteit van de procesvoortgang te waarborgen.

10. Detail Design
- Participeren in en bijdragen aan het projectteam ten behoeve van het detaildesign, conform de gestelde projectlijnen en projectplanning, teneinde organisatie specifiek kennis in het projectdesign te implementeren.
- Participeren in het projectteam
- Leveren van input aan het detail design op het gebied van constructie en onderhoud
- Mede-opstellen van het detail design en constructieplan

11. Call-out
Neemt deel aan het crisis management on-call systeem voor site Moerdijk

Essential Skills / Qualifications:
- Minimaal HBO denk- en werkniveau met minimaal 7 jaar relevante ervaring.
- Kennis van aangrenzende Maintenance en Engineerings disciplines

Kandidaat heeft bestaande kennis van o.a., Atex, Siemens S7, Honeywell DCS, Analyzer systemen, Variable speed drives, en algemene kennis van verschillende instrumentatie en elektrische apparatuur.

Desirable Skills / Qualifications:
- Business Acumen
- Champions Change
- Systemic Thinking
- Operational Awareness

About Fircroft:
Fircroft has been placing people in specialist technical industries for approaching half a century, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. By applying for this job you give consent for Fircroft to contact you, via email & telephone, to discuss your application along with future positions and Fircroft's services.

Similar jobs
Assistant Project Manager Location: Bristol Duration: 2-3 years The Role: The Assistant Project Manager reports directly to...

TOP